Hållbarhet

Hållbarhet fastställer kriterierna för hur världen ska se ut för att säkra våra behov och fortsätta växa utan att kompromissa med framtida generationer.

Vi på Champagne Voyage strävar att gå ett steg längre och skapa positiva effekter i vinsektorn genom att bädda in och genomföra vår hållbarhetsstrategi i vår affärsstrategi. Champagne Voyages hållbarhetsstrategi är också i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG).

Vi har påbörjat att skapa en hållbarhetsstrategi, baserad på analysen av vårt företag som helhet.

När det gäller hållbar vinproduktion och distribution, är det tre faktorer som är speciellt viktiga; odling, transport, och emballage.

 

ODLING
Våra odlare/leverantörer har förpliktigat sig till High environmental value (HEV) certificering.

Dessa HEV-certifierade företag, erkänner sina miljöprestationer. Högt miljövärde (HEV) motsvarar den högsta nivån i ett mer generellt system för miljöcertifiering för gårdar. Gårdens miljöcertifiering är ett frivilligt tillvägagångssätt som syftar till att identifiera och främja särskilt miljövänliga metoder som tillämpas av jordbrukare. HEV täcker fyra nyckelområden: bevarande av biologisk mångfald, växtskyddsstrategi, hantering av gödningsmedelsanvändning och hantering av vatten. För att engagera hela jordbrukssektorn i ett tillvägagångssätt fokuserat på miljöframsteg, är det utformat på basis av certifiering av hela gården på tre nivåer. Den tredje eller "höga miljövärde"-nivån baseras på resultatindikatorer. Gårdscertifiering, som gör det möjligt för lantbrukare att märka sina produkter med en värdeförklaring "från gårdar som är certifierade med högt miljövärde", garanterar en gårds höga miljöprestanda

Utöver ovan har även flera av våra odlare/leverantörer certifierats för ekologisk och/eller biodynamisk produktion (ECO CERT, Organic Wine, Agriculture Biologique, Demeter).

Det går dock inte att undvika det faktum att det finns varierande naturliga risker förknippade med vinodling, där bekämpningsmedel och herbicider är den enda möjliga lösningen.

 

TRANSPORT
Vi använder Hillebrand till transport av vin från Champagne till Sverige och Danmark.

Hillebrand har antagit Deutsche Post DHL:s strategi för miljösäkerhetsstyrningSenast 2050, skall logistikrelaterade växthusgasutsläpp minskas till netto noll. Till 2030, ytterligare utgifter på upp till 7 miljarder euro öronmärkta för hållbar teknik och bränslen:• >30 % andel hållbara bränslen inom luft-/havsfrakt och vägtransporter• 60 % e-fordon vid hämtning och leverans• Alla nyägda byggnader är klimatneutrala

Som världens ledande logistikföretag tar DHL ansvar för att vara ett exempel i branschen och vara en hållbarhetsledare. Det innebär att de minskar sitt koldioxidavtryck och ställer högsta sociala och styrande standarder. Idag erbjuder DHL den mest omfattande portföljen av gröna logistiklösningar i branschen.

Hållbarhet är allas ansvar – de beslut vi fattar idag kan ha en positiv inverkan på morgondagen. Därför är DHL sitt tydliga mål och åtagande att erbjuda den mest omfattande portföljen av gröna produkter och lösningar i branschen. Tillsammans med kunderna skapa en betydande positiv inverkan på vår miljö. 

EMBALLAGE
SVENSK GLASÅTERVINNING 

Vi är registrerade hos Svensk Glasåtervinning. Samtliga producenter och importörer som sätter glasförpackningar i Sverige ska även registrera sig hos Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet att producent och importör uppfyller sitt producentansvar. När man registrerar sig hos Svensk Glasåtervinning sker per automatik en anmälan till Naturvårdsverket.  

Glasåtervinning spar naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om man utgår från nya råvaror. Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid.

Svensk Glasåtervinning ansvarar för att samla in och återvinna glas. Varje vardag tar Svensk Glasåtervinning emot 900 ton glasförpackningar. De sorterar, krossar och förädlar det gamla glaset till en ny råvara.

Svensk Glasåtervinning brukar tala om glasets kretslopp.

GS1

Som importör och distributör av alkoholhaltiga drycker har vi behov av att skapa en effektiva och spårbara varuflöden. GS1 ger oss denna möjlighet att identifiera, märka, dela och spåra hela värdekedjan sömlöst – från producent till slutkonsument. Vi möter våra konsumenters och handelspartners önskemål genom att använda globala GS1-standarder och tjänster som hjälper oss att kommunicera på samma språk som den vi gör affärer med.

Kraven ökar ständigt från konsumenter, lagstiftare och branscher som behöver korrekt produkt- och logistikinformation. Och transparent data om dryckens ursprung, innehåll och klimatavtryck. Alla förväntar sig korrekt och pålitlig data från varumärkesägaren och butiken som ska sälja drycken. När säljare och köpare använder samma affärsspråk för att kommunicera om produkter, blir varuflödeskedjan effektiv. Därför har vi i Sverige valt att använda GS1-standarder.

GS1-standarder och streckkoder har använts under lång tid för att läsa av information om flaskor och burkar. Senare utökades användningen till att omfatta även ytterförpackningar och pallar. Det gav branschen en mer effektiv lagerhållning, logistik och minskat slut i hyllan. Systembolaget har valt att ta emot produktinformation och bilder via databastjänsten Validoo som också säkerställer att informationen följer GS1-standard.